Publikácie

VÝSKUM A OBNOVA HRADU MODRÝ KAMEŇ 2013 – 2019

VÝSKUM A OBNOVA HRADU MODRÝ KAMEŇ 2013 – 2019


Publikácia je vlastne prvým komplexnejším pokusom o zmapovanie niekoľkých storočí jeho pohnutých a veľmi pútavých dejín. O niečo lepšie poznáme susediaci barokový Balašovský kaštieľ. Po prestavbe slúžil v medzivojnovom období ako súdna a úradná budova s väzenskými celami a bytmi, Continue reading

Hračky a hry v 21. storočí

Hračky a hry v 21. storočí

Zborník príspevkov z konferencie. 2008.

Publikácia je zborníkom odborných príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii „Hračky a hry v 21. storočí – hrajme sa zdravo a bezpečne“. Konferenciu zorganizovalo SNM – MBKaH na pôde Modrokamenského hradu v roku 2008 a Continue reading

Eva Šoóšová: Drámy na hrade Modrý Kameň. 2009.

Eva Šoóšová: Drámy na hrade Modrý Kameň. 2009.

Publikácia dokumentuje šesťročnú tradíciu letných divadelných predstavení, ktoré dramatickou formou predstavujú rôzne legendy, ale aj historické súvislosti týkajúce sa Modrokamenského hradu. Od roku 2003 sa autorka venuje písaniu divadelných hier s touto tématikou a každoročne sa jej hry v podaní hradného Continue reading

Balassi Bálint

Balassi Bálint

Katalóg k výstave 2005. 

Stručný katalóg k výstave „Pamätná expozícia Valentína Balašu“prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov. 

Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí.2012

Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí.2012

Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 6. – 8. júna 2012 na hrade Modrý Kameň predstavuje príspevky od viacerých historikov, múzejníkov a ďalších vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech. Príspevky sa venujú viacerým konkrétnym členom rodu, dochovaným Continue reading

Letom stredovekom.2014

Letom stredovekom.2014

Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na Continue reading

Mgr. Helena Ferencová: Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň

Mgr. Helena Ferencová: Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň

Publikácia je sprievodcom po historickej expozícii „Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň“, ktorá približuje návštevníkom dejiny hradu Modrý Kameň, najvýraznejšie osobnosti rodu Balašovcov a poslednej vlastníčky hradného panstva – grófky Gabriely Almášiovej v súvislosti s osudmi hradu.

Kolektív múzejných pedagógov SNM: U nás doma…

Kolektív múzejných pedagógov SNM: U nás doma…

Rodinný sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. 2009.

Zaujímavá skladačka voľných listov, ktoré slúžia ako sprievodcovia po deviatich hradoch, zámkoch a kaštieľoch v správe SNM. Svoje detstvo v týchto panovníckych sídlach opisujú skutoční obyvatelia vo veku, keď boli ešte deťmi. Continue reading