Kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny na hrade Modrý Kameň k 260. výročiu svojho založenia odkryla svoje tajomstvá

Kaplnka sv. Anny na hrade Modrý Kameň je určite najhodnotnejšou architektonickou súčasťou barokového kaštieľa, ktorý postavili Balašovci na zrúcaninách goticko-renesančného hradu v roku 1730. Apoštolský gróf Pavol Balaša (1699-1770) ju spolu s blízkou Kalváriou založil ako jedno zo svojich budovateľských diel v záujme rozsiahlej vlny rekatolizácie v 18.storočí. Vysvätená bola v auguste 1759, pripomíname si teda 260. výročie jej existencie. Je asi symbolické, že tak, ako v roku 2009 pri 250. výročí jej založenia, kedy bol z jej pôvodného inventáru nájdený vzácny barokový relikviár sv. Anny na modrokamenskej fare, teraz, o 10 rokov neskôr, v stavebnej hmote kaplnky bol objavený malý, ale vzácny medailón z Mariazellu z 18.storočia. Po opravách sa vrátil na svoje pôvodné miesto v časovej schránke spolu s odkazom súčasníkov pre budúce generácie. Jeho replika bude na obdiv návštevníkov vystavená v priestore panskej empory kaplnky sv. Anny. 

V novembri 2018 sa na klenbách v priestore chóru kaplnky sv. Anny na hrade Modrý Kameň objavili trhliny, podlahy na obidvoch úrovniach – na chóre a panskej empore popraskali a oddelili sa od steny. Podľa rozhodnutia statika, architekta a za podpory zriaďovateľa Slovenského národného múzea – Múzea bábkarských kultúr a hračiek - Ministerstva kultúry SR, začali sa v marci 2019 stavebné práce na odstránenie statických porúch kaplnky. Stavebné práce vykonávala stavebná firma SPODSTAV z Lučenca pod vedením jej konateľa Mareka Spodniaka. Bola tiež vyrobená kópia futra vstupných dverí do kaplnky a boli reštaurované krídla vstupných dverí. Dvere zhotovil stolár Ján Parobek z Klenovca. Počas stavebných prác boli spevnené základy kaplnky injektážnou hmotou firmou ABA INNOVATOR SLOVENSKO z Komárna. Na chóre, empore a povale nad kaplnkou boli natiahnuté oceľové laná na spevnenie múrov. Po odstránení nepôvodných sadrových omietok a novodobých opráv bolo zhotoviteľom konštatované, že panská empora pre účasť grófskej rodiny na obradoch v kaplnke bola nad priestorom chóru dostavaná dodatočne. Svedčila o tom odlišnosť v kvalite stavebných prác, čo tiež prispelo k poruchám stability tejto časti kaplnky. Keďže sa statickými poruchami poškodila aj baroková drevená vyrezávaná a polychrómovaná stena empory, bola rozobraná a reštaurovaná. Po odstránení pôvodnej parketovej kazetovej podlahy, ktorej vzor bol totožný s drevorezbou drevenej steny bolo zistené, že túto časť kaplnky od hlavnej lode pôvodne oddeľovalo iba zábradlie – našli sa stopy v podlahe. Polychrómovaná vyrezávaná stena empory teda bola zhotovená ešte neskôr. V maltovine podlahy bol nájdený vzácny medailón z Mariazellu z 2. polovice 18. storočia. Rok na medailóne nie je celkom čitateľný – 17...1 - možno predpokladať 60., 70.,80. až 90.roky 18. storočia. Z úcty k odkazu našich predkov bol originál vrátený na pôvodné miesto. Repliku zhotovila reštaurátorka múzea Kristína Halková. 

Súčasnou rekonštrukciou tejto časti kaplnky sa podarilo výnimočnou technológiou zdvihnúť poškodenú a deformovanú klenbu nad chórom a prinavrátiť je pôvodný tvar. Správnymi postupmi a materiálmi boli obnovené omietky klenieb, klenbových rebier a stĺpov a ich architektonické prvky.

Kaplnka teda dostala čiastočne nový šat, čo je rozhodne dobrým impulzom pre ďalšie reštaurátorské práce na jej zvyšnom interiéri a umelecko-historických prvkoch – oltároch, oltárnych plastikách, kazateľnici... Vďaka patrí všetkým dodávateľom rekonštrukčných prác, osobitne však f. SPODSTAV z Lučenca za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup.

26. júla 2019 o 18.00 hod. na deň sv. Anny sa v kaplnke konala slávnostná sv. omša k 260. výročiu založenia kaplnky. Celebroval ju Mons.Ing. PhLic. Branislav Koppal, M.A., generálny vikár banskobystrickej diecézy a vdp. Mgr. Jozef Baláž, farár modrokamenskej farnosti. Súčasne bola v kaplnke otvorená výstava „Madona s dieťaťom“ zo zbierok SNM – Múzea Bojnice. Účinkoval Chrámový zbor Campana z Brezničky. Pri tejto príležitosti bol sprístupnený obnovený priestor chóru a panskej empory s replikou mariánskeho medailónu z Mariazellu.

Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka SNM-MBKH hrad Modrý Kameň