Pre školy

Vzdelávací program: Po stopách rodu Balaša

Vzdelávací program: Po stopách rodu Balaša

Spoznajte historický rod Balaša a jeho pôsobenie na hrade Modrý Kameň. Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.  Žiaci pracujú pod vedením lektora v historickej expozícii múzea. Vzdelávací program je vhodný najmä pre žiakov 7. ročníka, prispôsobiť Continue reading

Vzdelávací program: Ženy za oponou

Vzdelávací program: Ženy za oponou

Prostredníctvom príbehov významných žien z prostredia bábkového divadla lektor sprostredkuje žiakom pravdivý  obraz o ich postavení v kultúre. Dôraz klásť na ich zásluhy pri formovaní tradičného bábkového divadla v 19. storočí.  Vzdelávací program je Continue reading

Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program je vhodný pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Žiaci absolvujú špeciálne upravenú prehliadku expozície s názvom ,,Putovanie po hrade s Pinocchiom“. Každý so žiakov dostane interaktívny pracovný list, ktorý po ukončení prehliadky spoločne vyplnia. Prehliadkou žiakov Continue reading

Vzdelávací program: Za bránami múzea

Vzdelávací program: Za bránami múzea


Cieľom programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s prácou múzejníka na jednotlivých oddeleniach. Žiaci môžu vyskúšať prácu kurátora, dokumentátora, kustóda, konzervátora či propagačného manažéra. Spoznávajú tak význam múzea ako inštitúcie Continue reading

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Tvorivá dielňa zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla, 60 min.
V tomto programe žiaci spoznávajú rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozvedia sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko Continue reading

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min.

Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované Continue reading