Pre školy

HĽADÁME MASKOTA – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

HĽADÁME MASKOTA – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pripravilo výtvarnú súťaž pre školské kolektívy pod názvom HĽADÁME HRADNÉHO MASKOTA.

CIELE SÚŤAŽE

Hlavným cieľom súťaže je vybrať spomedzi zaslaných návrhov jeden návrh, ktorý sa stane podkladom Continue reading

Vzdelávací program: Po stopách rodu Balaša

Vzdelávací program: Po stopách rodu Balaša

Spoznajte historický rod Balaša a jeho pôsobenie na hrade Modrý Kameň. Trvanie vzdelávacieho programu je približne 45 minút.  Žiaci pracujú pod vedením lektora v historickej expozícii múzea. Vzdelávací program je vhodný najmä pre žiakov 7. ročníka, prispôsobiť Continue reading

Vzdelávací program: Ženy za oponou

Vzdelávací program: Ženy za oponou

Prostredníctvom príbehov významných žien z prostredia bábkového divadla lektor sprostredkuje žiakom pravdivý  obraz o ich postavení v kultúre. Dôraz klásť na ich zásluhy pri formovaní tradičného bábkového divadla v 19. storočí.  Vzdelávací program je Continue reading

Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program: Putovanie po hrade s ,,Pinocchiom“

Vzdelávací program je vhodný pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Žiaci absolvujú špeciálne upravenú prehliadku expozície s názvom ,,Putovanie po hrade s Pinocchiom“. Každý so žiakov dostane interaktívny pracovný list, ktorý po ukončení prehliadky spoločne vyplnia. Prehliadkou žiakov Continue reading

Vzdelávací program: Za bránami múzea

Vzdelávací program: Za bránami múzea


Cieľom programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s prácou múzejníka na jednotlivých oddeleniach. Žiaci môžu vyskúšať prácu kurátora, dokumentátora, kustóda, konzervátora či propagačného manažéra. Spoznávajú tak význam múzea ako inštitúcie Continue reading

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Tvorivá dielňa zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla, 60 min.
V tomto programe žiaci spoznávajú rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozvedia sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko Continue reading

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min.

Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované Continue reading