Pre školy

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková hra

Tvorivá dielňa zameraná na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla, 60 min.
V tomto programe žiaci spoznávajú rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Dozvedia sa o spôsobe ich ovládania, prezradíme aj niekoľko Continue reading

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min.

Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si môžu jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované Continue reading

Tajomstvo hračiek

Tajomstvo hračiek

Edukačný program s pracovnými listami venovaný vývoju detskej hračky, 30 min.

Žiaci si v herni vyberú jednu zo súčasných hračiek a v expozícii nájdu jej staršieho „dvojníka“. Sami následne dedukujú zmeny v spôsobe výroby hračiek, v použitých materiáloch a vo Continue reading

Na čo nám je múzeum?

Na čo nám je múzeum?

Špeciálna prehliadka predstaví prácu múzea, ktorú bežný návštevník neuvidí, 35 min.

Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť žiakom a študentom prácu a poslanie múzea. Formou názornej ukážky umožňuje oboznámiť sa s prácou múzejníka na jednotlivých oddeleniach. Študenti si vyskúšajú prácu kurátora, Continue reading

Tajomný hrad Modrý Kameň

Tajomný hrad Modrý Kameň

Animačný program a tvorivá dielňa, 45 min.

Špeciálny výklad histórie hradu poukazuje na jeho stavebný a architektonický vývoj od 13. storočia po súčasnosť. Predstavuje typické premeny hradov na našom území od jednoduchých obytných veží cez honosné paláce až po novodobé Continue reading