Hračky a hry v 21. storočí

Hračky a hry v 21. storočí

Zborník príspevkov z konferencie. 2008.

Publikácia je zborníkom odborných príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii „Hračky a hry v 21. storočí – hrajme sa zdravo a bezpečne“. Konferenciu zorganizovalo SNM – MBKaH na pôde Modrokamenského hradu v roku 2008 a jeho účastníkmi boli múzeá hračiek z Poľska, Čiech a Maďarska, ale aj ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa hračkami (Úrad priemyselného vlastníctva, Škola úžitkového výtvarníctva a pod.)