Balassi Bálint

Balassi Bálint

Katalóg k výstave 2005. 

Stručný katalóg k výstave „Pamätná expozícia Valentína Balašu“prezentuje najvýznamnejšie medzníky zo života veľkého renesančného básnika, protitureckého bojovníka a naznámejšieho člena rodu Balašovcov.