Ing. Igor Rymarenko: Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo.2009

Ing. Igor Rymarenko: Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo.2009

Publikácia Igora Rymarenka je vyústením jeho celoživotnej bádateľskej a zberateľskej činnosti. Autor sa sústreďuje na dekorácie významných českých maliarov a výtvarníkov pre rodinné bábkové divadlo ako akceptovaný divadelný jav, ktoré sa v 20. storočí prostredníctvom priemyselných tlačí využívali pri bábkových produkciách v rodinách, školách a spolkových divadlách. Ide vlastne o katalóg dekorácií českých umelcov pre bábkové divadlo v rokoch 1913 – 1931. Publikácia je jedinečná svojím obrazovým materiálom, ktorý v chronologickom slede predstavuje takmer všetky pôvodné archy jednotlivých sérií týchto dekorácií.