Oprava strechy severného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň podalo v roku 2019 v rámci prioritných projektov  žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na opravu strechy kaštieľa pre jej stále sa zhoršujúci havarijný stav. V roku 2019 žiadalo prostriedky na rok 2020 len na opravu severného krídla kaštieľa, kde sa nachádzajú expozície múzea a baroková kaplnka.

Od marca 2021 sa pracovalo na výmene strešnej krytiny. Práce na oprave strechy zahŕňali demontáž starej pálenej krytiny, demontáž latovania a doskovania, ošetrenie a zosilnenie pôvodných častí krovu, montáž debnenia a latovania krovu, opravu vikierov, demontáž a montáž klampiarskych prvkov, montáž novej krytiny, klampiarske, tesárske, stolárske práce, opravu komínov, obnovu podstrešnej rímsy, výmenu dažďových zvodov. Súčasne sa vykonávali aj čistiace práce medziklenbových priestorov. Po odstránení starej poškodenej krytiny boli zistené rozsiahle poškodenia drevených konštrukcií vikierov a vážne narušenie statiky štítovej steny nad nádvorím kaštieľa. Okrem rekonštrukcie vikierov bolo nutné zabezpečenie štítovej steny oceľovými pásmi.

Práce na oprave strechy severného krídla barokového kaštieľa boli ukončené v júni 2021.

Opravou strechy začína realizácia projektu, ktorý zásadnou mierou posunie život múzea a národnej kultúrnej pamiatky. Severné krídlo hradu Modrý Kameň čaká ešte rozsiahla rekonštrukcia za takmer milión eur. Projekt HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového krídla kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 390 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 142 481 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom obnovy severného krídla je zlepšenie stavu kultúrneho dedičstva a vytvorenie kreatívnych, oddychových a reprezentatívnych priestorov pre aktivity miestnej komunity a návštevníkov múzea.