Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí – Valentín Balaša, jeho doba – historické súvislosti

Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí – Valentín Balaša, jeho doba – historické súvislosti

Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 18. – 19. septembra 2014 na hrade Modrý Kameň, nadväzuje obsahom na 1. konferenciu, z roku 2012. Obidve niesli názov Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí, avšak v roku 2014 bolo osobitné zameranie na významné výročie narodenia (460 rokov) a úmrtia (420 rokov) renesančného básnika a hrdinu protitureckého odboja v 16.storočí Valentína Balašu (1554-1594). Príspevky vyplynuli zo stretnutia historikov, archeológov, múzejníkov a pedagógov, prinášajú nové poznatky a opäť poodkryjú závojom zahalenú históriu našich predkov posúvajúc múzeum dopredu pri uchovaní a prezentácii histórie hradu.