Hradčan – OZ

Občianske združenie Hradčan je dobrovoľným združením občanov ochotných venovať svoj čas aktivitám smerujúcim k obnove, popularizácií a zmysluplnému využitiu historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, mesta Modrý Kameň a hradu Modrý Kameň, v záujme rozvoja mesta a širšieho regiónu.

Jeho cieľom je vyvíjať činnosť smerujúcu k záchrane, obnove a vužívaniu národnej kultúrnej pamiatky – hradu Modrý Kameň. Podporiť svojou činnosťou vyhľadávanie finančných zdrojov na zastavenie nežiaduceho procesu deštrukcie a rekonštrukciu tohto objektu. Podporovať činnosť a rozvoj SNM –Múzea bábkarských kultúr a hračiek, ktoré sídli v objekte hradu Modrý Kameň. Vytvoriť priestor na komunikáciu a prezentáciu rôznych kultúrnych žánrov, regionálnu a cezhraničnú spoluprácu.

Občianske združenie Hradčan od svojho vzniku sa pričinilo o rekonštrukciu historického cintorína Balašovcov, rekonštrukciu grófskej ľadovne na hrade Modrý kameň, od roku 2013 zrealizovalo 6 etáp záchranných prác na torzálnej architektúre hradu Modrý Kameň, podporilo publikačnú činnosť múzea a spoluorganizovalo mnoho kultúrnych podujatí.

 

Hradčan občianske združenie
Zámocká 46
992 01 Modrý Kameň
hradcan.mk@gmail.com

IČO: 45017522
Vznik: 22.8.2007

Reg.: MV SR VVS/1-900/90-29618

foto: © Miloslav HAĽAMA, 2012-2020

Záverečná správa 2019 na stiahnutie: