PhDr. Vladimír Siváček: Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku.2003

PhDr. Vladimír Siváček: Osobnosti bábkového divadelníctva na Slovensku.2003

Kniha sumarizuje najvýznamnejšie osobnosti, ktoré ovplyvnili vývoj bábkového divadelníctva na Slovensku, či už ako herci, režiséri, výtvarníci, alebo bábkoví technológovia.