VÝSKUM A OBNOVA HRADU MODRÝ KAMEŇ 2013 – 2023

VÝSKUM A OBNOVA HRADU MODRÝ KAMEŇ 2013 – 2023


Nové doplnené vydanie!!! Publikácia je vlastne prvým komplexnejším pokusom o zmapovanie niekoľkých storočí jeho pohnutých a veľmi pútavých dejín. O niečo lepšie poznáme susediaci barokový Balašovský kaštieľ. Po prestavbe slúžil v medzivojnovom období ako súdna a úradná budova s väzenskými celami a bytmi, okresný národný výbor, neskôr ako štátny okresný archív a sklad liekov V súčasnosti sú vo väčšine jeho priestorov umiestnené expozície Slovenského národného múzea. Verejnosti neprístupná hradná zrúcanina preto na desaťročia zmizla z očí verejnosti a upadala do zabudnutia, romantickú záhradu zarástla bujná vegetácia. V posledných rokoch prešiel areál kaštieľa pomerne rozsiahlou pamiatkovou obnovou, postavenou najmä na finančnej podpore z Nórskych fondov. V jednom z krídiel tak na prízemí vznikol rozsiahly multifunkčný kultúrny priestor so zázemím a tiež nová historická expozícia. Postupne s podporou dotačného systému Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom, prechádza pamiatkovou obnovou aj areál goticko-renesančnej hradnej zrúcaniny. Výskum prináša stále nové vedecké poznatky, s ktorými sa môžete zoznámiť aj na stránkach publikácie, ktorú práve držíte v rukách.
Hrad sa už síce nikdy nepodarí obnoviť do podoby mocnej renesančnej protitureckej a neskôr tureckej vojenskej pevnosti, avšak postupnou pamiatkovou obnovou mu môžeme vdýchnuť nový život a pomôcť ho zachovať aj pre budúce generácie. Všetkým, ktorí sa na jeho obnove, často úplne nezištne, podieľajú, patrí naša veľká vďaka.