Bohuslav Beňo: Hrad Modrý Kameň a jeho majitelia od Komesa Mika po Bána Františka 1244 – 1526. 2022

Bohuslav Beňo: Hrad Modrý Kameň a jeho majitelia od Komesa Mika po Bána Františka 1244 – 1526. 2022

     V publikácii sú prezentované rozsiahle poznatky autora nazhromaždené dlhým výskumom a tak významne obohatí počet publikácií pojednávajúcich o Balašovskom rode, ktorého príslušníci slúžili panovníkom, na bojovom poli dosahovali významné zásluhy, pohybovali sa vo vysokej politike naprieč celým rakúsko-uhorským mocnárstvom. Mnoho honosných a zachovaných sídiel po nich nezostalo, ale mená ich potomkov – synov a dcér sú v rodostromoch takmer všetkých uhorských rodov. Dejiny európskej literatúry a dramatického umenia uvádzajú mená a diela tvorcov z ich radov. V živote panovníckych dvorov zastávali významné posty a ovplyvnili tak dejiny Uhorska.

 Literárna prvotina autora je výsledkom jeho dlhodobého podrobného archívneho výskumu dejín regiónu, kde s exaktnou dôslednosťou dokladá vzácne detaily histórie hradu Modrý Kameň  a významného uhorského rodu, ktorý hlboko zasiahol do života Novohradskej župy i celého Uhorska.