Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí.2012

Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí.2012

Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 6. – 8. júna 2012 na hrade Modrý Kameň predstavuje príspevky od viacerých historikov, múzejníkov a ďalších vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech. Príspevky sa venujú viacerým konkrétnym členom rodu, dochovaným heraldickým symbolom, portrétnym galériám, panstvám v Modrom Kameni, Považskej Bystrici, Divíne a Diósgyőre, aj kostrovým pozostatkom z Modrokamenskej rodovej krypty. Zborník vyšiel v bilingválnej slovensko-maďarskej podobe.