Letom stredovekom.2014

Letom stredovekom.2014

Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na internete, overovať si ich autora, overujú si stránky, na ktorých sú texty publikované a spracúvajú referáty o bežnom živote obyvateľov hradu v období vrcholného stredoveku. Príručka tiež predstavuje druhú časť projektu, kedy sa škola zúčastňuje špeciálnej „hodiny dejepisu“priamo na hrade Modrý Kameň a žiaci sa pomocou rekvizít, replík a kostýmov stávajú hradnými obyvateľmi. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) a stiahnuť si ju môžete tu(PDF, 8,9 MB).