Prenájmy

Kaplnka sv. Anny


Cena: 90,00,- €/deň

VEĽKÁ PALOTA V BAROKOVOM KAŠTIELI

koncerty, konferencie, semináre, civilné svadobné obrady a slávnostné zasadnutia s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti. koncerty, konferencie, semináre, civilné svadobné obrady a slávnostné zasadnutia s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti.

Cena: 100,00 €/deň

V zimnom období + Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni Cena: 27,89 € + DPH

HISTORICKÁ BANKETOVÁ MIESTNOSŤ

Cena: 70,00 €/deň

V zimnom období +

Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní
Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni
Cena: 27,89 € + DPH

BAROKOVÁ SÁLA VO VÝCHODNOM KRÍDLE KAŠTIEĽA

Cena: 37,83 €/hod.

V zimnom období +

Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní
Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni
Cena: 27,89 € + DPH

NÁDVORIE KAŠTIEĽA

Cena: 5,00 €/(1m2/deň)

PRIESTOR ZRÚCANINY HRADU (BAŠTY)

Cena: 9,00 €/(1m2/deň)

PRIESTOR PARKU SV. ANNY A HRADNEJ PRIEKOPY

Cena: 4,00 €/(1m2/deň)