Prenájmy

Image00050

Kaplnka sv. Anny

koncerty, cirkevné svadobné obrady

Cena: 90,00,- €/deň

VEĽKÁ PALOTA V BAROKOVOM KAŠTIELI

koncerty, konferencie, semináre, civilné svadobné obrady a slávnostné zasadnutia s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti.

Cena: 100,00 €/deň

HISTORICKÁ BANKETOVÁ MIESTNOSŤ

Cena: 70,00 €/deň

BAROKOVÁ SÁLA VO VÝCHODNOM KRÍDLE KAŠTIEĽA

Cena: 37,83 €/hod.

V zimnom období + cena za vykurovanie: 17,00 € /deň

NÁDVORIE KAŠTIEĽA

Cena: 5,00 €/(1m2/deň)

PRIESTOR ZRÚCANINY HRADU (BAŠTY)

Cena: 9,00 €/(1m2/deň)

PRIESTOR PARKU SV. ANNY A HRADNEJ PRIEKOPY

Cena: 4,00 €/(1m2/deň)