Prenájmy

Veľká Palota v barokovom kaštieli

koncerty, konferencie, semináre, civilné svadobné obrady a slávnostné zasadnutia s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti.

Cena: 99,58 €/deň

V zimnom období +

Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní
Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni
Cena: 27,89 € + DPH

Historická banketová miestnosť

Cena: 66,39 €/deň

V zimnom období +

Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní
Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni
Cena: 27,89 € + DPH

Baroková sála vo východnom krídle kaštieľa

Cena: 37,83 €/hod.

V zimnom období +

Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní
Cena: 13,95 € + DPH

Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni
Cena: 27,89 € + DPH

Nádvorie kaštieľa

Cena: 4,98 €/(1m2/deň)

Priestor zrúcaniny hradu (bašty)

Cena: 8,30 €/(1m2/deň)

Priestor parku Sv. Anny a hradnej priekopy

Cena: 3,32 €/(1m2/deň)