Jaroslav Hanko: Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa. 2012

Jaroslav Hanko: Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa. 2012

Publikácia približuje šľachtický rod Balašovcov z Ďarmôt a Modrého Kameňa (Balassa de Gyarmath et Kékkő). Mapuje stručné dejiny tejto významnej rodiny od 13. storočia po vymretie rodu na začiatku 20. storočia. Predstavuje jednotlivých členov rodu a ich majetky, avšak na pozadí ich životov približuje aj naše dejiny, ktoré boli často formované aj zásluhou tohto významného rodu. Publikácia má 155 strán textu a 28 strán poznámok, odkazov a zdrojov. Je bohato ilustrovaná, prináša zatiaľ nepublikované rekonštrukcie hradu Modrý Kameň a tiež niektoré nové poznatky z histórie. Svojim obsahom je to odborná literatúra, avšak štýl spracovania je atraktívny aj pre laických čitateľov, ktorí sa zaujímajú o dejiny Slovenska.