Nočné prechádzky 2022

Nočné prechádzky 2022

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň srdečne pozýva v sobotu 16. júla 2022 od 18:00 hod do 22:00 na netradičnú večernú prehliadku kaštieľa.

Staňte sa spolu s nami cestovateľmi v čase a spoznajte jednotlivé etapy vývoja nášho hradu, významné udalosti aj osobnosti, ktoré ovplyvnili hrad Modrý Kameň aj jeho okolie. Zoznámte sa s obyvateľmi hradu – od tých najstarších, ktorí prechádzali hradnou bránou už v 13. storočí, až po poslednú majiteľku modrokamenského panstva.

Večerná prehliadka „Spoznaj pánov nášho hradu“ začne v podzemných únikových chodbách…

V 13. storočí sa celým Uhorskom šírili správy o ukrutnostiach Mongolov, ktorí prišli z ďaleka. Boli chudí, mali malé oči, malý nos a vypuklé lícne kosti. Drancovali, zabíjali a ničili všetko, čo im prišlo do cesty. V krajine sa neseje, nežne, nepracuje… Biele lebky a kosti lemujú zarastené a neudržiavané cesty. Kto mohlo, zutekal, ukryl sa do najhustejšieho lesa, do jaskýň a pivníc…

Ak chcete vedieť, ako príbeh pokračuje, neváhajte a navštívte nás v sobotu 16. júla 2022. Animované prehliadky budú prebiehať v pravidelných hodinových intervaloch od 18:00 do 22:00 hod.

Počas celého podujatia bude sprístupnená aj aktuálna výstava v barokovej sále kaštieľa. „Krása pre ženu stvorená“ a bábkoherňa.

Vstupné na podujatie je 6,00 € pre dospelých, zľavnené vstupné 3,00 € pre deti od troch rokov, študentov a seniorov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Tešíme sa na Vás!

Viac info:
Dáša Ďuríková

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

dasa.durikova@snm.sk;

+421 47 2454 100