Krása pre ženu stvorená

Krása pre ženu stvorená

Výstava predstaví krásu čepca ako archaickú a významovo dôležitú súčasť tradičného
ženského odevu na Slovensku, ktorá sa v niektorých regiónoch nosila do polovice 20. storočia.
Autorka výstavy pripravila výber čepcov z celého územia Slovenska, čím sa snažila poukázať
na regionálne odlišnosti, výzdobné motívy, vývoj výzdoby a tvaru, príležitosti používania
i príslušnosť nositeľky k sociálnej vrstve. Pozoruhodné sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do
zbierok Etnografického múzea venovali spolky či významné osobnosti – čepce výrobného
družstva Lipa či čepce najstaršieho ženského spolku na Slovensku Živena. Čepce zo zbierok
osobnosti Milana Rastislava Štefánika a Pavla Socháňa ukazujú ušľachtilosť záľub, ako aj
profesionálneho záujmu svojich pôvodcov.
V každom historickom období a v každej spoločenskej vrstve sa za korunu ženskej krásy
považuje úprava hlavy a výstava „Krása pre ženu stvorená“ je toho dôkazom.