Balašova pieseň 2022

Balašova pieseň 2022

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
a Oblastný výbor Csemadok vo Veľkom Krtíši Vás pozýva na spomienkové podujatie
Balašova pieseň.
V programe vystúpia žiaci ZUŠ v Modrom Kameni a odznejú básne Valentína Balašu.
Súčasťou podujatia je krst knihy „Hrad Modrý Kameň a jeho majitelia od komesa Mika
po bána Františka 1244 – 1526“, ktorej autorom je JUDr. Bohuslav Beňo.
Podujatie sa uskutoční v barokovej sále kaštieľa 27. júla 2022 o 17:00 hod.
Počet účastníkov je limitovaný.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Viac info:
Dáša Ďuríková
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
dasa.durikova@snm.sk; +421 47 2454 100
www.snm.sk/mbkh