28.10. Prednáška – 100 rokov štátnosti

28.10. Prednáška – 100 rokov štátnosti

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Vás srdečne pozývajú na prezentáciu PaedDr. Pavla Antolova s názvom „100 rokov československej štátnosti„.

V troch blokoch si objasníme podmienky a prostredie vzniku 1. Československej republiky, začlenenie Slovenska a postoj Slovákov k vstupu do spoločnej republiky. Dotkneme sa aj regionálnej situácie v Novohrade. Každý blok bude obohatený o tématický film.

Podujatie sa koná vo štvrtok 25. októbra 2018 od 15:00 hod. na hrade Modrý Kameň.

Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácií na www.snm.sk, alebo na 047/2454 100.