Život s bábkami – Jana Pogorielová-Dušová

Život s bábkami – Jana Pogorielová-Dušová

Jana Pogorielová sa narodila 16. augusta 1938 v Bratislave. Jej otec bol Dr. Alexander Pogorielov, imigrant z Ruska, ktorý písal poéziu, ale tiež pracoval s ochotníckymi bábkarskými súbormi v Bratislave. Jana Pogorielová zmaturovala v roku 1957 na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika.

Ako absolventka nastúpila v novembri 1958 do Mestského domu osvety v Košiciach ako metodička pre divadlo a bábkové divadlo. Založila ochotnícky súbor Bábka pri MDO (pozn. Mestský dom osvety) a s jeho členmi nacvičili hru „Na rozkaz šťuky“. Na základe úspešného predstavenia tejto hry vzniklo z ochotníckeho súboru profesionálne Bábkové divadlo v Košiciach, v ktorom J. Pogorielová pracovala ako výtvarník – scénograf.

Jana Pogorielová sa 1. augusta 1980 vydala za Antona Dušu, bábkarského technológa z Banskej Bystrice. S ním 30. júna 1983 nadobro odchádza z Košíc do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici (dnešné Bábkové divadlo na Rázcestí).

Svoje posledné angažmán prijala aj s manželom v Bábkovom divadle Žilina, kde pôsobili od 1. apríla 1990 do 30. novembra 1992. Po skončení pracovného pomeru sa Dušovci naplno venovali svojej firme P & D – Pogorielová – Duša.

Popri stálej práci výtvarníčky vo svojich domovských divadlách J. Pogorielová súčasne hosťovala aj v iných divadlách. Najčastejšie to bolo v Bábkovom divadle v Nitre, ale tiež v Žiline a v Košiciach (ak tam nebola práve zamestnaná) a od r. 1967 aj v zahraničných divadlách – Ľvov (ZSSR, 2x), Tolbuchin (BĽR, 1x), Rzeszów, Kielce (PĽR, 2x) a najčastejšie v Steinau (NSR, 10x).

Popri práce v profesionálnych divadlách pracovala aj s ochotníckymi súbormi – napr. košické súbory Lastovičky pod vedením Stanislavy Gábrišovej (info pre lektorov – to sú tie isté Lastovičky čo sú v spolkových divadlách), súbor pri Obecnom úrade Podhorie pod vedením Ján Beňu. a ďalšie

Bohatá bola ja jej spolupráca s Československou televíziou. Pre štúdio v Košiciach tvorila najmä scénické návrhy a bábky pre početné seriály košických večerníčkov ale aj pre hodinovú inscenáciu. Pre bratislavské štúdio vytvorila dve hodinové inscenácie a jeden trojdielny seriál.

Tvorba Jany Pogorielovej – Dušovej bola ocenená viacerými oceneniami na Slovensku aj v zahraničí.