Vo svetle nebies

Vo svetle nebies

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v spolupráci s Historickým múzeom pripravili pre návštevníkov hradu Modrý Kameň od 29.4. 2016 výstavu Vo svetle nebies, s podtitulom Sakrálne barokové umenie zo zbierok Historického múzea.

Ide o výber diel, ktoré vznikli na našom teritóriu prevažne v 18. storočí: maliarske diela, doplnené o drobnú plastiku. Už samotný výstavný priestor hradnej kaplnky predznamenal ich výber a základné členenie kolekcie do dvoch celkov. V lodi kaplnky sú inštalované oltárne obrazy a antependium, teda diela rozmerovo výrazné, vytvárané pre verejný priestor kresťanských chrámov. Atmosféra sakristie prirodzene vymedzila druhú skupinu – komorné dielka: závesné obrazy  a plastiky určené pre domácu zbožnosť. Dominujú príbehy svätcov, mariánske a christologické témy.

Výtvarno-technické riešenie a inštalácia: Marek Hodási