Štefan Kocka – Popri Hrone

Štefan Kocka – Popri Hrone

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Vás pozýva na výstavu Štefana Kocku „Popri Hrone“. Výstava je prístupná v barokovej sále vo východnom krídle kaštieľa od 1. 9. 2019 do 26. 9.2019.

     Mgr. Art. Štefan Kocka (3. 1. 1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach – bol v slobodnom povolaní, v rokoch 2004 – 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník v Litomyšli ako vedúci ateliéru vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku a Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu. V rokoch 2005 – 2007 bol členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok reštaurovanie výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. V rokoch 2008 – 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí a v rámci svojej špecializácie poskytuje konzultačnú pomoc. Množstvo náročných reštaurátorských realizácií, neustále vzdelávanie, zanietenosť a oddanosť reštaurovaniu priniesli Štefanovi Kockovi v roku 2017 významné ocenenia:

  • „Cena prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorú udeľuje Komora reštaurátorov
  • ďakovná medaila za reštaurovanie umeleckých pamiatok pre Tekovské múzeum v Leviciach
  • cena „Biela Kocka“ za prínos v oblasti galerijných činnosti za rok 2016, ktorú udelila Rada galérií Slovenska po práv krát vo svojej histórii. V kategórii Mimoriadny projekt získal Štefan Kocka ocenenie za reštaurovanie obrazu Sv. Trojica zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne