Preklápačka alebo Jakubov Rebrík

Preklápačka alebo Jakubov Rebrík

Preklápačku tvorí minimálne sedem drevených/kartónových doštičiek (rozmerov napr. 70x45x5mm ale môžu byť aj iné), ktoré sú za sebou umne spojené na koncoch nalepenými krátkymi stužkami.

Okrem preklápania dielikov sa môžu záujemcovia zabaviť i tým, že na stole alebo medzi prstami rúk budú vytvárať rôzne pohyblivé alebo zvukové tvary vecí, zvieratiek a klopačiek (otvárajúca sa kniha, psík, postavička s klepotajúcimi nohami či rukami…) Možno i súťažiť, kto vytvorí najviac rôznych obrazcov.

Je zaujímavé sledovať pohyb jedného dielika i celej sústavy, vnímať klepotavé zvuky vznikajúce pri nárazoch padajúcich dielikov o nižšie dieliky. Čím ráznejšie pohybujeme rukou, v ktorej držíme horný dielik, tým rýchlejšie sa preklápajú aj ostatné dieliky a klepot je silnejší. Odporúča sa s preklápačkou manipulovať nenásilne, pri hrubom zaobchádzaní sa môžu prilepené stužky uvoľniť  a teda hračka prestane fungovať.

Preklápačky vyrábajú viacerí majstri pracujúci s drevom, rezbári či výrobcovia hračiek. Možno ich kúpiť na jarmokoch či ľudových slávnostiach. Za národnú hračku ju pokladajú mnohé národy. Do medzinárodnej súťaže Scientific Toy o pôvodnú vedeckú hračku, ktorú organizuje občianske združenie Vedecká hračka ju prihlásili napr. z Mexika (9. ročník), Slovenska (11. ročník) a Thajska (21. ročník). Úžitkový vzor, ktorého predmet vynálezu je v podstate preklápačka, zaregistroval ÚPV SR okolo roku 2000.

S hračkou sa spája historické pomenovanie Jakubov rebrík (Jacob´s Ladder). V Biblii sa píše, že sa Jakubovi prisnil takýto sen: na zemi bol postavený rebrík, ktorého vrchol siahal k nebesám a anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Rebrík teda symbolizoval spojenie medzi Bohom a človekom. Cirkevní otcovia interpretovali Jakubov rebrík ako symbolické zobrazenie Kristovho kríža, vďaka ktorému ľudstvo vystupuje do neba. Myšlienka duchovného výstupu až k najvyššiemu dobru po schodoch a rebríku je vyjadrená aj v stupňoch vedúcich k Šalamúnovmu trónu.

V múzeu Winterthur sa nachádza takáto “preklápačka” z Nemecka, ktorá je však iná od ostatných. Na konci má pripevnené dva malé kovové krúžky o ktorých sa špekuluje, že slúžili na zapínanie opasku. Je teda možné že táto hračka slúžila aj ako dekorácia opasku.

S touto zaujímavou hračkou sa stretávame aj v dielach Charlesa Dickensa v krátkom príbehu “A Christmas Tree” /Vianočný stromček/ kde opisuje ako Jakubov rebrík alebo preklápačka visí zo stromčeka. Opisuje ju ako malé obdĺžničky z červeného dreva ktoré sa cez seba prehadzujú a pritom vydávajú príjemný zvuk, a vytvárajú obrazce.

Dôležité informácie:

Dĺžka aktivity je 40 – 60 minút. 

Cena 2 Eur / žiak. Pedagogický dozor zadarmo.

Kontakt: +421 47 2454 100