očami fantázie

očami fantázie

Srdečne Vás pozývame na výstavu „Očami fantázie“, ktorá bude sprístupnená vo výstavných priestoroch barokovej sály od 1. decembra 2020 do 28. februára 2021.

Spoločenstvo EXZU je otvorená skupina bývalých žiakov, absolventov a priateľov Výtvarného odboru ZUŠ-Valaská. Pod vedením Mgr. Rastislava Turňu skupina od roku 2017 realizuje niekoľko samostatných výstav do roka a zároveň sa zapája do aktuálnych projektov Výtvarného odboru.

Andrea Fašková (26): Fantastické bytosti

Autorka je absolventkou STU v Bratislave, no napriek tomu je verná svojmu detskému snu tvoriť. Jej práce sú pravidelne obohatením novín, kde si deti formou tajničiek a vymaľovánok môžu spríjemniť čas. Na tejto výstave nájdete súbor kresieb fantazijných bytostí inšpirovaných mytológiou rôznych kultúr sveta. Kresby sú súčasťou autorskej publikácie omaľovánok venovanej malým i veľkým milovníkom fantázie. Kniha je hlavným cieľom a výsledkom jej projektu a je venovaná všetkým, ktorí radi tvoria.

Členovia spoločenstva EXZU a autori aktuálnej výstavy spoločenstva: Andrea Fašková, Rastislav Turňa, Dominika Škorváneková, Nina Medveďová, Katarína Kureková, Miroslav Cibula: Interpretácie očami fantázie

Nájdete tu interpretácie, čiže akési prerozprávanie diel Pabla Picacca, Henriho Matissa, Jeana Miroa a mnohých ďalších slávnych majstrov. Diela vznikli ako súčasť projektu „CESTA DEJINAMI UMENIA“, kde výtvarný odbor prešiel naprieč stáročiami ľudskej tvorivosti a formou štúdií, interpretácií ale aj výtvarných hier a happeningov spoznávali Dejiny umenia. V rámci tohto projektu vznikla aj bodyartová etuda „Byť plátnom veľkých majstrov“, kde sa prostredníctvom svojich tvárí stali žiaci doslova plátnom veľkých majstrov. Výsledkom tejto cesty je zároveň rozsiahla kniha, ktorú si môžete prelistovať.