NEŽNÁ ZMENA

NEŽNÁ ZMENA

zážitkový workshop pre študentov SŠ s cieľom pochopenia historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávanie, interaktívne zoznámenie sa s historickými reáliami , ľudskoprávnou problematikou a k výchove k tolerancii a porozumeniu. Workshop v realizácii Post Bellum kombinuje moderné metódy výučby dejín 20. storočia s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou zameranou najmä na pozíciu jednotlivca v spoločnosti, prácu v skupine a potrebu brániť sa bezpráviu.