Z truhlice starej matere – Mgr. Iveta Žlnková

Z truhlice starej matere – Mgr. Iveta Žlnková

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pozýva na výstavu tradičnej čipky „Z truhlice starej matere“.
Výstava predstavuje prierez tvorby od rekonštrukcií tradičných hontianskych a novohradských čipiek z jednotlivých obcí regiónu až po vlastné autorské diela Mgr. Ivety Žlnkovej z Veľkého Krtíša.

„K paličkovaniu som sa dostala náhodou. Začínala som ako samouk, podľa učebníc paličkovania. Hontianske a novohradské čipky patria medzi najťažšie.
Ženičky ich plietli po holom vankúši, čiže bez predlohy. Len tak po pamäti,“ vysvetľuje čipkárka. Mgr. Iveta Žlnková, absolventka matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, oprášila tradíciu paličkovanej čipky, ktorá prežila vyše sto rokov. „Už som mala v rukách čipky, ktoré mali okolo stopäťdesiat rokov. Čas im z krásy neubral. Boli pevné, veľa vydržali,“ tvrdí čipkárka z Veľkého Krtíša. Každá z týchto čipiek bola originál a autorka ich chcela zachovať aj pre ďalšie pokolenia. Tak ich vzory prekreslila na papier. Návody na osvojenie si základov tradičnej výrobnej techniky s názorne spracovaným postupom práce a ukážkami hotových výrobkov sa jej podarilo zachytiť v štyroch vydaných publikáciách:
Paličkovaná čipka z Hontu, Paličkovaná čipka z Novohradu, Tylová čipka v Honte a Novohradská paličkovaná čipka. Rokmi aktívneho paličkovania sa z Ivety Žlnkovej stala majsterka paličkovanej čipky. Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných výstav a súťaží. V r. 1999 sa v súťaži „ O nejkrásnejší vláčku“ v Prahe umiestnila s hrušovskou čipkou na 2. a 3. mieste, v roku 2006 očarila porotu v medzinárodnej súťaži „Vláčka – historická rekonstrukce“ svojou príbelskou čipkou a zvíťazila. V súťaži paličkovanej čipky na tému
„Mladosť-radosť“ organizovanej v roku 2023 získala jej „Krojovaná kráska“ 1. miesto. Výstava paličkovanej čipky „Z truhlice starej matere“ bude sprístupnená pre verejnosť od 8. novembra 2023 do 31. januára 2024 v priestoroch barokovej sály kaštieľa na hrade Modrý Kameň počas otváracích hodín.