19.2. – 9.3. Prázdninová BábkoHerňa

19.2. – 9.3. Prázdninová BábkoHerňa

– Výroba bábok, hračiek, masiek, premietanie rozprávok