21.3. Svetový deň bábkového divadla

21.3. Svetový deň bábkového divadla

– Bábkarský workshop
– špeciálny kurátorský výklad
– premietania
– voľný vstup do expozícií múzea.