Skôr než ožijem

Skôr než ožijem

Pred samotnou výrobou bábky musí vzniknúť výtvarný návrh, ako má vlastne daná bábka vyzerať. Výstava výtvarných návrhov prezentuje časť tvorby významnej bábkarskej výtvarníčky Jany Pogorielovej – Dušovej, ktorá stála aj pri zrode nášho múzea. Výtvarníčka Jana Pogorielová – Dušová, ktorá pôsobila temer vo všetkých slovenských bábkových divadlách, navrhla aj bábky pre divadlá v Nemecku, bývalom ZSSR, Poľsku, Bulharsku, Francúzsku a Rakúsku. Väčšina jej tvorby je však spätá s Bábkovým divadlom v Košiciach, aj väčšina vystavených výtvarných návrhov pochádza práve z inscenácií košického bábkového divadla. Jej profesionálne začiatky sú charakteristické výtvarným uprednostňovaním bábky pred scénou, ktorá ešte netvorila významnú súčasť inscenácie. Bábky boli príznačné tvarovou jednoduchosťou, farebnou čistotou plochy a výraznou grafickou linkou. Okrem výtvarných návrhov môžeme na výstave vidieť aj samotnú realizáciu bábok.