Príbeh detí vetra

Príbeh detí vetra

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pozýva na reprízu výstavy „Príbeh detí vetra“, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená od 1. marca do 15. mája 2024 vo výstavných priestoroch múzea a barokovej sále na hrade Modrý Kameň. Repríza výstavy je realizovaná v rámci projektu financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra pod názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“.
Výstavu „Príbeh detí vetra“ pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Za týmto poetickým názvom sa skrýva skutočný príbeh a osudy Rómov na Slovensku. Historická časť výstavy sa zaoberá najvýznamnejšími medzníkmi dejín rómskeho etnika na Slovensku od 14. storočia, ku ktorému sa viaže pravdepodobne najstaršia zmienka o Rómoch na našom území, až po 90. roky 20. storočia.
Časť výstavy venovaná kultúre Rómov nám umožní nazrieť do ich sveta a zistiť, čo nás ako ľudí z rôznych spoločenstiev spája a čo je naopak iné, špecifické a dáva nám možnosť rozvíjať sa a pozerať sa na svet trochu inak.
Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými rómskymi remeslami, s tradičnými spôsobmi bývania, stravovania, odievania, s rómskou hudbou, vierou a náboženstvom a s rôznymi zvykmi.
Posledná časť výstavy prezentuje činnosť organizácií a inštitúcií zastupujúcich rómsku menšinu na Slovensku, i inštitúcií dokumentujúcich a prezentujúcich históriu rómskeho etnika, jeho kultúru a život.
Textová časť výstavy (v trojjazyčnej mutácii – slovenskej, rómskej a anglickej) je doplnená bohatým obrazovým materiálom, ako aj trojrozmernými zbierkovými predmetmi a modelmi. Tie na výstavu zapožičalo Slovenské národné múzeum v Martine a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Viac info: Dáša Ďuríková SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
dasa.durikova@snm.sk; +421 47 2454 100 www.snm.sk/mbkh; www.hradmodrykamen.sk; www.hramokaplus.sk; www.eeagrants.sk; www.norwaygrants.sk