HRAD V OBJATÍ LUNY

HRAD V OBJATÍ LUNY

Spoznajte kaštieľ a miesta presiaknuté históriou aj po zotmení 

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň Vás srdečne pozýva v sobotu 12. augusta  2023 od 18:00 hod do 22:00 na netradičnú večernú prehliadku kaštieľa. 

Podujatie sa začína o 18:00 hod. divadelným predstavením „O čertovi Kolofónovi“ sa odohrá o 18:00 a o 20:00 hod. Pozvanie na hrad prijali členovia šermiarskeho spolku SORDEM z českej republiky. Vystúpia so svojimi „Šermiarskymi poviedkami“ o 19:00 a 20:00 hod. Divadelné predstavenia v expozíciách „Za borovicovým hájom“ oboznámi prítomných s tragickým životom služobnej Veleny. Začíname o 18:00 hod a vstupy opakujeme každú celú hodinu. V nových remeselných dielňach múzea budú počas celého podujatia prebiehať ukážky výroby kyjatickej hračky a tiež textilného macíka. Počas celého podujatia budú sprístupnené expozície hračiek a bábkového divadla s lektorským výkladom, historická expozícia, podzemné chodby aj vyhliadka z bašty. V sále východného krídla na výstave Harmónia prezentuje svoju textilnú tvorbu kolektív štyroch autoriek – Linda Kováčová, Melinda Slivková, Oľga Dzúrová a Anna Stojanovová. Hradný bufet aj hradná cukráreň CASTANEA ponúka v túto sobotu  možnosť občerstvenia do neskorých nočných hodín.

Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Vstupné na podujatie je 10,00 € pre dospelých, zľavnené vstupné 5,00 € pre deti od troch rokov, študentov a seniorov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Tešíme sa na Vás!