DEŇ HRANIA

DEŇ HRANIA

Pozývame Vás na oslavu Svetového dňa hrania. Strávte tento deň v našom múzeu a jeho okolí. Sprístupnené budú expozície aj výstavy. Pre najmenších návštevníkov vytvoríme v kaštieli „hračkovisko“.
Zoznámime Vás s hrami a hračkami od praveku po súčasnosť.
Podujatie pripravujeme v spolupráci s Vedecká hračka, O.Z. Každý návštevník bude mať možnosť vyrobiť „Möbiov pásik“ – nosnú hračku 14. Dňa hrania v SR.
Pozvanie do múzea hračiek prijalo aj naše/vaše obľúbené Teátro Neline. Divadelné predstavenie so začiatkom o 11:00 a 14:00 hod „Janko Polienko“ je spojené s tvorivým workshopom.

Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.