Interaktívna výstava:  Jeden deň na stredovekom hrade

Interaktívna výstava:  Jeden deň na stredovekom hrade

Prostredníctvom interaktívnej  výstavy sa žiaci dozvedia odpovede na základné otázky: Ako vyzeral všedný deň na stredovekom hrade?  Kto boli jeho obyvatelia? Čím sa líšil spôsob života šľachty a poddaných? Interaktívny program Jeden deň na stredovekom hrade je vhodný pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. V interaktívnom programe si žiaci môžu vyskúšať repliky zbraní, dobového oblečenia a bežne používaných nástrojov, písanie husím perom či magnetickú mapu Uhorska. Trvanie interaktívnej výstavy je približne 40 minút.

Dôležité informácie:

Dĺžka aktivity je 40 – 60 minút. 

Cena 2 Eur / žiak. Pedagogický dozor zadarmo.

Kontakt: +421 47 2454 100