Výroba tradičných vianočných ozdôb zo slamy

Výroba tradičných vianočných ozdôb zo slamy

Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce. A k nim neodmyslite patrí aj ozdobovanie príbytkov.
V Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
pripravili pre vás remeselnú dielňu, v ktorej si zhotovíte originálne, ale zároveň aj tradičné
vianočné ozdoby zo slamy.
V sobotu 16. decembra 2023 od 9:00 do 15:00 hod. sa v remeselnej dielni múzea uskutoční
ukážka výroby vianočných slamených ozdôb. Mgr. Anna Brezovská naučí záujemcov techniku
špirálového pletenia. Pod vedením šikovných rúk skúsenej lektorky sa vaše prvé
dekorácie zo slamy určite vydaria a vy si domov odnesiete vlastnoručné vianočné
ozdoby.
Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-
2021, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci
programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.
Cieľom projektu HraMoKaPlus – obnova priestorov barokového kaštieľa pre
tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu
a predaj regionálnych produktov je obnova kultúrneho dedičstva a aktivity a služby
v historickom interiéri pre návštevníkov múzea aj pre miestnu komunitu.
Viac informácií
Dáša Ďuríková
Kultúrno-propagačná manažérka SNM-MBKaH, hrad Modrý Kameň
Email: dasa.durikova@snm.sk
Tel: +421 47 24 54 100
www.snm.sk/mbkh; www.