Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pozýva na výstavu „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená od 6. apríla 2023 do 13. júna 2023 vo výstavných priestoroch múzea v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň.

Úspešnú putovnú výstavu pripravila Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre v spolupráci so SNM – Archeologickým múzeom v Bratislave. Archeologické nálezy slúžili študentom ako vzor pre zhotovenie replík pôvodnými technológiami. Študenti oživili už takmer zabudnuté umelecké remeslá a vdýchli tak svojim výrobkom pečať dávnej histórie. Na výstave budú návštevníci vidieť repliku výstroja vojaka z doby bronzovej z Čaky, repliku šperkov kňažnej z Dedinky z doby bronzovej, kompletnú repliku výstroje rímskeho vojaka, repliku keltského meča starého viac ako 2 200 rokov, ako aj zbroj keltského náčelníka, kolekciu slovanských šperkov, repliku avarského bojovníka s lamelovou zbrojou a šabľou a repliku konského postroja, ktorá bola zhotovená na základe jazdeckého hrobu z Komárna. Na výstave zaujme aj replika unikátneho karolínskeho meča z 9. storočia s damascénskou čepeľou.

Súčasťou výstavného projektu budú aj najlepšie remeselné a šperkárske výrobky, ktoré zhotovili budúci zlatníci, kováči, rytci či výtvarníci študujúci na Súkromnej škole umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre.

Výstava potvrdzuje staré príslovie, podľa ktorého „remeslo má zlaté dno“. Absolventi Súkromnej školy umeleckého priemyslu na Slovensku majú široké uplatnenie. V roku 2022 uplynulo 120 rokov od založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Žiaci svojimi výsledkami dokazujú nielen pripravenosť pre prax, ale zároveň pomáhajú širokej verejnosti cez repliky archeologických nálezov vnímať ich historickú hodnotu.

Viac info:
Dáša Ďuríková

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

dasa.durikova@snm.sk; +421 47 2454 100
www.snm.sk/mbkh; www.hradmodrykamen.sk; www.hramokaplus.sk; www.eeagrants.sk