Svet na niti – 60 rokov bábkového divadla v Košiciach

Svet na niti – 60 rokov bábkového divadla v Košiciach

Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo 17. júna 1959 a v roku 2019 si pripomína 60 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa vedenie BDK rozhodlo pripraviť výstavu, ktorá by mapovala jednotlivé obdobia v dejinách divadla a predstavila najdôležitejšie medzníky, osobnosti a inscenácie za 60 rokov existencie. Celý projekt by nebolo možné pripraviť v zodpovedajúcej kvalite bez SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň, ktoré vo svojich fondoch uchováva desiatky bábok, rekvizít a scénických prvkov v minulosti patriacich BDK. Obe kultúrne inštitúcie sa dohodli na spoločnom projekte, ktorého výstupom je výstava Svet na niti. 60 rokov Bábkového divadla v Košiciach. Cieľom autorov bolo predstaviť vývoj umeleckej činnosti BDK v chronologickej postupnosti za pomoci dvojrozmerných i trojrozmerných exponátov. Autori kládli dôraz na to, aby vybrali z množstva hier v repertoári BDK také, ktoré sa do dejín inštitúcie niečím výnimočným zapísali. Zohľadňovali sa nasledujúce kritériá: reprízovanosť inscenácií, prijatie odbornou kritikou, úspechy na domácich i zahraničných festivaloch, scénografické riešenie, novátorstvo vo výrobe bábok, novátorské a zároveň úspešné prístupy v réžii inscenácií a mnohé ďalšie. Zároveň sme chceli návštevníkom predstaviť najdôležitejšie osobnosti, ktoré zanechali v BDK výraznú stopu – Alexander Futáš, Jana Pogorielová, Bedřich Svatoň, Norbert Bodnár, Ján Uličiansky, Peter Čisárik a mnohí ďalší. Výstava bola koncepčne členená na jednotlivé obdobia v dejinách BDK, rámcované dôležitými rokmi súvisiacimi so zmenou vo vedení divadla, príchodom či odchodom režisérov alebo iných významných osobností. Každé obdobie bolo návštevníkovi priblížené pomocou textových panelov, dobových fotografií, dvojrozmerných a trojrozmerných zbierkových predmetov. Samostatný priestor bol vyčlenený medzinárodnému projektu Cestujúce bábky, ktorý bol najväčšou umeleckou výzvou v dejinách BDK a prebiehal v rokoch 2015 – 2017. Na výstave boli predstavené zbierkové predmety z fondov všetkých zúčastnených inštitúcií – BDK, SNM i VSM.