Štefan Kocka – Jarmoky sveta

Štefan Kocka – Jarmoky sveta

Mgr. Art. Štefan Kocka (3. 1. 1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach – bol v slobodnom povolaní, v rokoch 2004 – 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník v Litomyšli ako vedúci ateliéru vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku a Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu.

V rokoch 2005 – 2007 bol členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok reštaurovanie výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. V rokoch 2008 – 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí a v rámci svojej špecializácie poskytuje konzultačnú pomoc.

Medzi jeho najvýznamnejšie práce patrí napríklad aj reštaurovaná mapa v múzeu v Betliari, kde pracoval na jednej z najväčších máp Viedne, pochádzajúcej  z roku 1778. Obraz predstavuje rytinu na papieri vo veľkosti 415 x 365cm a detailne zobrazuje mesto v 18. storočí. V roku 2018 pre múzeum v Betliari reštauroval mnohé významné japonské diela, medzi nimi aj obojstranne maľovaný vejár, či ručne maľovaný slnečník.

Štefan Kocka sa dodnes zúčastňuje mnohých realizácii v oblasti reštaurátorstva, neustále sa vzdeláva a jeho zanietenosť a oddanosť ho odmenili aj významnými oceneniami, medzi ktoré patrí aj:

  • „Cena prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorú udeľuje Komora reštaurátorov
  • Ďakovná medaila za reštaurovanie umeleckých pamiatok pre Tekovské múzeum v Leviciach
  • Cena „Biela Kocka“ za prínos v oblasti galerijných činnosti za rok 2016, ktorú udelila Rada galérií Slovenska po prvýkrát vo svojej histórii. V kategórii Mimoriadny projekt získal Štefan Kocka ocenenie za reštaurovanie obrazu Sv. Trojica zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
  • „Cena Fra Angelico“ za prínos pre rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Ako reštaurátora ho odmenili na nádvorí Primanciálneho paláca v Bratislave, spolu s ďalšími významnými osobnosťami slovenskej kultúrnej scény v roku 2021.

Štefan Kocka sa zúčastňuje výstav a sympózií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2022 predstavil výstavu „Zrodené z ohňa“ v Teheráne v Iráne a v roku 2024 túto výstavu predstavil aj v meste Baku, v Azerbajdžane. V roku 2023 sa zúčastnil sympózia v Taraze, Kazachstane a v roku 2024 na medzinárodnom sympóziu v Almate, Kazachstane.

 

Výstava „Jarmoky sveta“

Štefan Kocka cestuje po svete, spoznáva cudzie kultúry a na plátno prenáša svoje skúsenosti. „Jarmoky sveta“ sú výstavou zameranou na trhy, tržnice a jarmoky, ktoré počas svojich putovaní navštívil. Použitím rozličných výtvarných techník znázorňuje trhy z rôznych svetadielov a krajín. Autor diel zachytáva jedinečnú atmosféru a zvyky svetových trhov, ktoré podliehajú dlhodobej miestnej tradícii. Návštevou výstavy „Jarmoky sveta“ môžete získať jedinečný pohľad na jarmoky a trhy v Peru, Keni, Kazachstane, Tunisku, Iráne, Taliansku, ale aj na Slovensku. Umeleckého znázornenia sa dočkal vychýrený Radvanský Jarmok v Banskej Bystrici, ale aj menej známe jarmoky z Heľpy, či Brusna.