09/10 – Modrokamenská hudobná slávnosť

09/10 – Modrokamenská hudobná slávnosť
  • Vystúpenie klasickej hudby v podaní medzinárodne známych umelcov