Rozprávkové múzeum – Výstava v SNM-Múzeu kultúry chorvátov na Slovensku

Rozprávkové múzeum – Výstava v SNM-Múzeu kultúry chorvátov na Slovensku

Výstava „Rozprávkové múzeum“ SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Devínska Nová Ves, 13.2 – 23.4.2017

            Výstava je určená pre širokú laickú verejnosť s prihliadnutím na detského návštevníka. Približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií predovšetkým na laickú a detskú verejnosť nepostráda aj dôležité historické skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel, ktorých na Slovensku máme päť a to v Žiline (od roku 1950), ďalšie v Nitre (1951), v Bratislave (1957), v Košiciach (1959) a posledné v Banskej Bystrici (1960).