Rozprávkové múzeum – výstava v Podjavorinskom múzeu, Nové Mesto nad Váhom

Rozprávkové múzeum – výstava v Podjavorinskom múzeu, Nové Mesto nad Váhom

Výstava „Rozprávkové múzeum“ Trenčianske múzeum, oddelenie Podjavorinské múzeum, Nové Mesto nad Váhom, máj – september 2017

            Výstava je určená pre širokú laickú verejnosť s prihliadnutím na detského návštevníka. Približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií predovšetkým na laickú a detskú verejnosť nepostráda aj dôležité historické skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel, ktorých na Slovensku máme päť a to v Žiline (od roku 1950), ďalšie v Nitre (1951), v Bratislave (1957), v Košiciach (1959) a posledné v Banskej Bystrici (1960).