Rodinné bábkové divadlá – Výstava v divadelnom šapito v Banskej Bystrici

Rodinné bábkové divadlá – Výstava v divadelnom šapito v Banskej Bystrici

Výstava Rodinné bábkové divadlá, 21.9. – 9.10. 2018, v divadelnom šapito pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici

RODINNÉ BÁBKOVÉ DIVADLÁ 
Oživená výstava rodinných bábkových divadiel a interaktívne hry pre deti počas festivalu Bábkárska Bystrica Tour 2018

Rodinné bábkové divadlá sa na Slovensku objavujú približne od prelomu 19. a 20. storočia. Vznikom prvej Československej republiky prichádza na územie Slovenska česká inteligencia, ktorá priniesla na Slovensko aj rodinné bábkové divadlá s dekoráciami českých umelcov ako významnú  súčasť českej kultúry. Výstava rodinných bábkových divadiel zachytáva vývoj bábkového divadla od medzivojnového obdobia až po súčasnosť. Vystavené artefakty pochádzajú zo zbierok SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, kde tvoria významnú časť zbierkového fondu múzea.