Nový Zákon na obrazoch zo Šarišského múzea

Nový Zákon na obrazoch zo Šarišského múzea

Výstava od 18.5.2013 v kaplnke Sv. Anny na hrade Modrý Kameň má tradičný sakrálny charakter. Prezentuje zbierky Šarišského múzea v Bardejove, konkrétne výtvarné diela 19. a začiatku 20. storočia. Ich výber bol zostavovateľmi výstavy tematicky orientovaný na námety z evanjelií, ktoré boli zároveň porovnávané s príslušnými evanjeliovými textami. Výstava tak umožňuje rozšíriť rozsah vnímania daného umeleckého artefaktu aj o rozmer uvedomenia si pôvodného inšpiračného zdroja. Výstava predstavuje slovenskej verejnosti doteraz nepoznané artefakty zo zbierok Šarišského múzea, najmä diela, ktoré boli dlhú dobu ukryté v depozitároch múzea.