Nočné prechádzky 2013

Nočné prechádzky 2013

Život v kaštieli v roku 1772 Vám predstavia animované scénky, v ktorých dávni obyvatelia hradu predstavia vybavenie jednotlivých miestností. V programe sa predstaví Divadlo z domčeka s bábkovou divadelnou hrou „Dlhý, Široký a Bystrozraký“, tanečná skupina Connemara vystúpi s ukážkou írskych tancov. Na hradnej bašte vystúpia herci hradného divadla s dramatizáciou divadelnej hry Valentína Balašu „Credulus a Júlia“. Na nádvorí hradu Vás pobavia herci korzujúci na chodúľoch a po zotmení zase krátke filmy z bohatého archívu filmového klubu Urtica.