Nálezy zo slovansko-avarského pohrebiska v Želovciach

Nálezy zo slovansko-avarského pohrebiska v Želovciach

Výstava prezentuje archeologické nálezy z pohrebiska osady datovanej do 7. a 8. storočia. Lokalita leží pri obci Želovce, 10 km južne od Modrého Kameňa. Nálezy z kostrových i žiarových hrobov dokumentujú pohrebný rituál slovansko-avarskej kultúry, ktorý rozlišuje hroby nižšej a vyššej society, ako aj hroby žien a mužov. Expozíciu dopĺňa ikonografia rekonštrukcií krojov.