Modrý Kamienok

Modrý Kamienok

Detský sprievodca expozíciami bábok, hračiek a histórie hradu

Žiaci pri prehliadke expozícií vypĺňajú pracovné listy s rôznymi úlohami. Po prehliadke získajú doplnkovú časť pracovného listu, jeho prednú stranu. Ich odpovede sa tak stávajú súčasťou lektorského výkladu, deti sú jeho spolutvorcami. Pracovné dvojlisty sú pripravené pre každú expozíciu a pomôžu tak deťom lepšie si zapamätať informácie o rôznych častiach múzea. Navyše, žiaci rozdelení do skupín podľa jednotlivých expozícií sa po absolvovaní programu môžu navzájom sprevádzať.

Cena: 3,50 €