misionári- Afrika

misionári- Afrika

Mgr. art. Štefan Kocka (3.1. 1961) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach, v rokoch 2004 – 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli, ako vedúci ateliéru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. Neskôr bol vedúcim ateliéru vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku v Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu.

V rokoch 2005 – 2007 bol členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok reštaurovanie výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. V rokoch 2008 – 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí a v rámci svojej špecializácie poskytuje konzultačnú pomoc.

Množstvo náročných reštaurátorských realizácií, neustále vzdelávanie, zanietenosť a oddanosť reštaurovaniu priniesli Štefanovi Kockovi v roku 2017 významné ocenenia:

• „Cena prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorú udeľuje Komora reštaurátorov

• ďakovná medaila za reštaurovanie umeleckých pamiatok pre Tekovské múzeum v Leviciach

• cena „Biela kocka“ za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2016, ktorú udelila Rada galérií Slovenska po prvý krát vo svojej histórii. V kategórii Mimoriadny projekt získal Štefan Kocka ocenenie za reštaurovanie obrazu Sv. Trojica zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

V roku 2017zreštauroval,jednu z najväčších máp Wiedne z roku 1778, z múzea v Betliari, ktorej rozmery sú 415 x 365cm – rytina na papieri. Mapa zobrazuje podrobne mesto z 18 stor. v takzvanom 3D rozmere.

V roku 2016-2018 pre Oravské múzeum reštauroval viacero umeleckých diel. V roku 2018 reštauroval významné japonské diela pre múzeum v Betliari – vejár obojstranne maľovaný o rozmere 320 x 160 cm a ručne maľovaný slnečník, vyhotovený z bambusových lamiel a japonského papiera. V súčasnosti pracuje ako reštaurátor pre rôzne galérie, múzeá, knižnice a archívy.