Marián Kompánek – Pominuteľnosť života

Marián Kompánek – Pominuteľnosť života

od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019

Srdečne Vás pozývame na výstavu malieb a básní z rúk Mariána Kompáneka.

Marián Kompánek (nar. 1958) pochádza z Brezna, kde žil viac ako 40 rokov, v súčasnosti býva v Divíne. Vyštudoval chemické inžinierstvo, v tejto oblasti úspešne pracuje. Od roku 2010 navštevuje školu maľovania u akademickej maliarky Soni Herényiovej.
V detstve trávil veľa času u svojho krstného otca – kňaza Jána Labanca, ktorý pôsobil v Lome nad Rimavicou. Celé dni, týždne i mesiace sa bez obmedzenia pohyboval v hlbokých lesoch, poliach na Lome a jeho okolí, zbieral huby, pásol kravy, sušil seno a žil s jednoduchými dobrými ľuďmi. Po dlhom pobyte u krstného otca s láskavým slovom a starostlivosťou krstnej mamy si Marian vybudoval blízky vzťah k prírode. Vo svojej detskej samote sa naučil poznávať svet a veriť hlavne sebe i pozerať sa na svet inými očami, ako iné deti.
S maľovaním autor začal pred 15 rokmi a maľovanie mu pomáhalo pracovať v náročných manažérskych podmienkach. Maľovanie študoval 5 rokov u akademickej maliarky Soni Herényiovej.
Ústrednou témou jeho malieb je prežitý život, spomienky z detstva. S vášňou sa venuje maľovaniu divých makov. V súčasnosti sa zoberá aj abstraktným maľovaním. Väčšinou maľuje olejom a akrylom. V roku 2014 spolu s manželkou otvoril v Divíne galériu Bloom, ktorá sa už 5 rokov venuje súčasnému umeniu, organizuje výtvarné súťaže detí, medzinárodné maliarske sympózium a autorské výstavy.
Okrem maľovania sa vo voľných chvíľach venuje krátkym prozaickým úvahám, ktorými dopĺňa pohľad na jeho výstavy.
Doteraz vytvoril asi 100 prozaických úvah, samozrejme o živote, ktoré prezentuje aj v autorskom kalendári, ktorý vydáva od roku 2011.