Kontemplácie – Darina Gladišová

Kontemplácie – Darina Gladišová

Výstava diel akad. mal. Dariny Gladišovej pri príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie.

Akademická maliarka Darina Gladišová je jedinečnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia. V osobitom štýle vrstevnej maľby vytvára priestorovú ilúziu prostredníctvom nanášania farieb, odkrývania plôch, brúsenia, vypaľovania a rytia. Vkladaním artefaktov umocňuje autenticitu zobrazeného. Maliarske umenie Dariny Gladišovej svojím významom prekračuje hranice našej krajiny. Jej diela boli vyznamenané na medzinárodných výtvarných podujatiach. Čestne obstála v konfrontácii s významnými umelcami. Jej obrazy sú v zbierkach mnohých známych galérií a tvoria duchovnú náplň sakrálnych stavieb.

Výstava v kaplnke Sv, Anny na hrade Modrý Kameň od 1.5.2014 do 31.8.2014