Kalvárie a krížové cesty na Slovensku

Kalvárie a krížové cesty na Slovensku

Výstava „Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku“ v časovej postupnosti približuje ich vývoj na Slovensku i v širšom európskom kontexte. Prvé exteriérové kalvárie sa začali na Slovensku budovať v polovici 17. storočia vo forme tzv. kalvárskych ciest. Samostatnú pozornosť venuje výstava najvýznamnejšej, dnes už zničenej kalvárii v Bratislave, ale aj ďalším pôsobivým pamiatkam vrcholného a neskorého baroka z Banskej Štiavnice, Prešova či z Košíc. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 mizne ikonografická výpravnosť a výtvarná zbožnosť kalvárií a začína sa presadzovať ich dnešná podoba vo forme krížových ciest. 
Výstava prezentuje snahu o záchranu a zachovanie tohto druhu sakrálneho umenia na Slovensku. Predstavuje kalvárie ako súborné umelecko-historické diela zasadené do krajiny, vyzdvihujúc tak duchovnú silu miesta. Posolstvo utrpenia a bolesti sprostredkované kalváriami a krížovými cestami ako míľnikmi životnej cesty, sa prenáša na tých, ktorí po tejto ceste kráčali v minulosti, aj na nás, ktorí sú na nej dnes. To je odkaz, ktorý chce návštevníkom sprostredkovať výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.
Výstava zapožičaná z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je koncipovaná do 18 panelov v nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku.